Yeni başlayanlar için Modelcilik Rehberi

Fernando Vallejo - AK Interactive © Barlas Pehlivan & Ceres Yayınları

 

Bu kitabın tüm yayın hakları dünyada Fernando Vallejo (Ak Interactive) ve Türkiye’de Barlas Pehlivan'a ve basım ve yayımı ile ilgili yetki verdiği Ceres Yayınları’na aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında bu kişi ve kuruluşların yazılı izni olmaksızın bu yayının hiçbir kısmı, fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi saklama veya toplama sistemi de dahil, olmak üzere elektronik veya mekanik yöntemlerle hiçbir formda veya hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya iletilemez.

ak logo.png
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram